• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

Usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ účinné od 19. apríla 2021

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ účinné od 19. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021 - tu.