• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

Rozhovor s Ing. E. Pečíkom, manažérom OFK Teplička n/Váhom

Prinášame Vám rozhovor s Ing. Emilom Pečíkom, manažérom futbalového klubu OFK Teplička nad Váhom.

Hrali ste futbal aktívne?
Áno, chytával som za žiakov a dorast v Martine.

pecikVieme, že patríte medzi významných sponzorov klubu a prijal ste aj funkciu manažéra klubu. Prečo ste túto veľmi zodpovednú funkciu prijali?
Dobrá otázka. V Tepličke nad Váhom už bývam 8 rokov a cítim sa byť Tepličanom. Podľa mňa, každý by mal niečo spraviť pre svoju obec a toto je môj príspevok. Obec Teplička nad Váhom finančne podporuje náš klub, za čo patrí zodpovedným naša veľká vďaka. Tieto zdroje pokrývajú potreby kluby zhruba na polovicu. Sú teda potrebné ďalšie financie na aktivity futbalového klubu. A získať ich je jednou z mojich hlavných úloh ako manažéra klubu. Takže využívam aj túto príležitosť, aby som požiadal všetkých našich podporovateľov o finančné príspevky aj v novom roku 2017. O pár týždňov sa budú podávať daňové priznania a každý zamestnanec, či živnostník a právnická osoba, ktorá dosiahne zisk, môže časť svojich daní asignovať (predisponovať) aj na naše občianske združenie.

Ako hodnotíte jesennú časť futbalovej sezóny?
Moje predstavy boli splnené, hoci organizačne zvládnuť štyri vekové kategórie (dve mužské, dve dorastenecké, dve žiacke a prípravka) nebolo jednoduché. Prijali sme dve zásadné rozhodnutia. Prvým bolo prihlásiť A-mužstvo do 3. ligy (napriek ich dobrým výsledkom v 2. lige, kde sa so cťou udržali). Dôvodom bolo predovšetkým nesplnenie technických podmienok SFZ (hracia plocha a zázemie napriek rozsiahlej rekonštrukcii nespĺňa ich podmienky) a finančných. Druhým bolo rozhodnutie prihlásiť starší dorast do 2. ligy, keďže si ten postup chlapci vybojovali. S tým bola spojená aj povinnosť prihlásiť do 2. ligy mladších dorastencov a museli sme toto družstvo vybudovať. Ale podarilo sa a veríme aj v dobré umiestnenie všetkých družstiev.

Zaoberali ste sa zimnou prípravou? 

Robíme v súčasnosti všetko potrebné preto, aby bola zimná príprava lepšia ako tie minulé, hoci ako každý rok riešime problém s nedostatkom hracích plôch. Pozitívom je, že sa nám pre naše dorastenecké družstvá podarilo vybaviť účasť na kvalitnom a dlhodobom turnaji v Třinci.

Ako chcete vyriešiť klubový život?

Našimi prioritami je rozšírenie členskej základne klubu a zvýšenie spoluúčasti členov na chode klubu. Veríme, že hlavne rodičia detí budú aktívnejší v spolupráci s klubom. Treba si uvedomiť aj to, že ide o futbalový klub, kde sa snažíme vychovať futbalistov a nie o školský krúžok. Každému, kto má záujem hrať futbal ponúkame v našom klube možnosť kontinuálnej futbalovej kariéry od prípravky až po dospelý vek a verím, že postupne sa týmto konceptom podstatne zvýši kvalita futbalu v Tepličke nad Váhom a aj podiel miestnych detí a mládeže v jednotlivých mužstvách.

Plánujú sa nejaké zmeny pred začiatkom jarnej časti súťaže ročníka 2016/2017?

Futbalový život prináša stále nejaké zmeny, aj nechcené. Nedávno sme sa dohodli s našimi trénermi Danielom Mrázikom a Marekom Filom na ukončení spolupráce na ich žiadosť a musím povedať, že budú chýbať. Stihli si vybudovať silné pozície, boli hráčmi akceptovaní a boli prínosom pre teplický futbal. Obom trénerom chcem aj touto formou poďakovať za doterajšiu prácu a želám im veľa úspechov v ich ďalšej trénerskej kariére. V súčasnosti intenzívne vyberáme trénerov, ktorí ich nahradia. Kto to bude, Vás budeme čoskoro informovať.

Osobné očakávania vo vzťahu k futbalu v Tepličke nad Váhom?

Teším sa na ten deň, keď prídem na futbal a nebudem si mať kde sadnúť. Vždy som bol hrdý na to, keď ma môj otec videl hrať futbal.

Ďakujem Vám za rozhovor a želám Vám aj celému klubu veľa zdravia a športových úspechov.

Redakcia: Pepo Gazdík